Kalkulacja kosztów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Dla edycji uruchamianych w roku akademickim 2021/2022

  • obowiązują narzuty wg P.10.2020.2021 ze zm., z uwagi na planowaną zmianę zasad ustalania opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające kalkulacje z narzutami wg ww. pisma zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Dla edycji uruchomionych w roku akademickim 2020/2021

Dla edycji uruchomionych w roku akademickim 2019/2020

(uwaga: należy wybrać arkusz właściwy dla danej jednostki)