Konkurs na stanowisko nauczycieli akademickich

Wydział Budownictwa, Architektury i Iżynierii Środowiska

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Zarządzania

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Sztuk Projektowych

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Inżynierii Mechanicznej