PL

EN

Wybory 2024

Wszelkie dokumenty, wzory, formularze dotyczące wyborów dostępne są w sieci wewnętrznej PBŚ

 • Zarządzenie nr Z.54.2023.2024 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 1. Uchwała nr 1/UKW/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
 2. Uchwała nr 2/UKW/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
 3. Uchwała nr 3/UKW/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
 4. Uchwała nr 4/UKW/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów na Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028
 5. Uchwała nr 5/UKW/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności wyborczych związanych z wyborem Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028
 6. Uchwała nr 1/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału mandatów w wyborach do uczelnianego kolegium elektorów oraz do Senatu na kadencję 2024-2028
 7. Uchwała nr 2/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na zgłaszanie kandydatów na Rektora
 8. Uchwała nr 3/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności wyborczych związanych z wyborem elektorów i senatorów na kadencję 2024-2028
 9. Uchwała nr 4/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do składu Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028
 10. Uchwała nr 5/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przyjętych zgłoszeń od kandydatów na Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028
 11. Uchwała nr 8/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjętych zgłoszeń od kandydatów do składu Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028
 12. Uchwała nr 10/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wskazanych kandydatów na rektora
 13. Uchwała nr 13/UKW/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Politechniki Bydgoskiej im Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028