PL

EN

Zarządzanie gospodarką odpadami
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Profil studiów: praktyczny

Cena: 4500 zł*

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Studia mają na celu wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę z obszaru zarządzania odpadami. Program obejmuje aspekty prawne, administracyjne oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem odpadami. Kierunek powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy wielu obszarów (w tym przemysłu i edukacji) na wykwalifikowaną kadrę, zajmującą się szeroko rozumianym zarządzaniem środowiskiem i gospodarką odpadami oraz ze względu na gwałtownie zmieniający się klimat i potrzebę zwiększania świadomości skutków tych zmian.Dla kogo studia?

Studia adresowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach działających w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanej poszerzeniem wiedzy i umiejętności, wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji, pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe, absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi trendami zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane są przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy we współpracy z wykładowcami Politechniki Bydgoskiej. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez praktyków, którzy w codziennej pracy zajmują się konkretnymi obszarami z dziedziny gospodarki odpadami.Plan studiów

 • Uregulowania prawne w gospodarce odpadami 36h
 • Systemy gospodarki odpadami na przykładzie wybranych krajów UE 10h
 • Gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi 24h
 • Administracyjne instrumenty zarządzania gospodarką odpadami 10h
 • Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producentów 12h
 • Zarządzanie projektami w procesie gospodarki odpadami 18h
 • Zielone łańcuchy dostaw 8h
 • Zbieranie, segregowanie, kompostowanie i składowanie odpadów 14h
 • Recykling odpadów komunalnych 10h
 • Termiczne przekształcanie odpadów - proces inwestycyjny, funkcjonowanie 16h
 • Gospodarka odpadami poużytkowymi 10h
 • Informatyzacja i rozwiązania innowacyjne w gospodarce odpadami 10h
 • BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 8h
 • BAT w gospodarce odpadami 12h
 • Narzędzia komunikacji w gospodarce odpadami 8h
 • Test końcowy 2h
   Wykładowcy


Zajęcia na kierunku prowadzić będą zarówno nauczyciele akademiccy Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz praktycy związani z sektorem gospodarki odpadami.Partnerzy studiów

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy - https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


 Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów:

 • dr inż. Jarosław Bańkowski

Sekretariat studiów: Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomych za skuteczne polecenie studiów 

Szczegółowe informacje w załączonym pliku