PL

EN

Menedżer Logistyki z elementami BHP i prawa pracy
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 5000 zł*

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy na rozmaitych szczeblach zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Do pozostałych celów studiów należy: zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego, wzmocnienie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi, wzmocnienie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz koordynowania różnych projektów; wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu BHP oraz podstaw prawa pracy; uświadomienie słuchaczy, że zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie i jest jednym z kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.Dla kogo studia?

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki z elementami BHP i prawa pracy” dedykujemy osobom posiadającym praktykę zawodową w logistyce. Studia adresowane są do osób, które pracują, bądź zamierzają podjąć pracę
w sektorach związanych z logistyką, a w szczególności do:

 • Kadry kierowniczej ds. logistyki,
 • planistów i specjalistów z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką,
 • menedżerów, analityków i planistów łańcuchów dostaw,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie funkcjonalnych rozwiązań,
 • osób zajmujących się różnorodnym planowaniem działań,
 • osób zarządzających/zajmujących się zaopatrzeniem i kooperacją z dostawcami w łańcuchach dostaw,
 • osób zarządzających/zajmujących się magazynowaniem i zapasami,
 • osób zarządzających/zajmujących się transportem, spedycją, dystrybucją i kooperacją z odbiorcami w łańcuchach dostaw,
 • osób zarządzających/zajmujących się produkcją, utrzymaniem ruchu, serwisem i remontami,
 • osób zarządzających/zajmujących się produktem w łańcuchu dostaw, procesami i wykorzystaniem zasobów.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Program studiów został przygotowany przez doświadczonych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze logistyki, jak i w obszarze nauczania o logistyce. Rozwija wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności i kompetencje z obszarów zarządzania logistyką i jej poszczególnymi zakresami.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Kandydat zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i wszelkich innych organizacji, potrafi zidentyfikować podstawowe komponenty systemów i procesów logistycznych obsługujących działalność podstawową przedsiębiorstw i organizacji. Ma świadomość współpracy zawodowej logistyka z niemal wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa i partnerami zewnętrznymi. Zna podstawowy zasady BHP oraz elementy prawa pracy.Plan studiów

 • Zarządzanie logistyczne (organizacja logistyki w przedsiębiorstwie) – 10 godz.
 • Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi – 6 godz.
 • Zarządzanie transportem i spedycją (istota giełd transportowych) – 8 godz.
 • Prognozowanie i zarządzanie zapasami – 6 godz.
 • Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową – 6 godz.
 • Zarządzanie produkcją i usługami – 6 godz.
 • Zarządzanie procesami dystrybucji – 6 godz.
 • Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami – 6 godz.
 • Marketing usług logistycznych – 6 godz.
 • Zamówienia publiczne w logistyce – 6 godz.
 • Ekologistyka – 6 godz.
 • Zarzadzanie łańcuchem dostaw (Lean Management, Agile Management, Six Sigma) – 6 godz.
 • Laboratorium systemów informatycznych w procesach – 10 godz.
 • Mapowanie procesów logistycznych- identyfikacja marnotrawstwa – 8 godz.
 • System zarządzania jakością – 6 godz.
 • Zarządzanie finansami i kosztami przedsiębiorstwa – 6 godz.
 • Controlling logistyczny – 6 godz.
 • Wizyty studyjne lub/i Gra decyzyjna – 6 godz.
 • Elementy prawa dla logistyków (celne, przewozowe, handlowe, ubezpieczeniowe, obrót towarami niebezpiecznymi) – 8 godz.
 • Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy – 6 godz.
 • Wybór formy zatrudnienia i charakterystyka stosunku pracy – 6 godz.
 • Zasady zatrudniania i ochrona wybranych kategorii pracowników – 8 godz.
 • Czas pracy w tym czas pracy kierowców oraz jego rozliczanie – 6 godz.
 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne środowiska pracy – 6 godz.
 • Ocena ryzyka zawodowego – 6 godz.
 • Podstawy ergonomii i fizjologia pracy – 6 godz.
 • Przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy – 6 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godz.
 • Warsztaty umiejętności menedżersko - przywódczych. Kluczowe kompetencje menedżerskie w zarządzaniu zmianami – 12 godz.
 • Praca końcowa – 2 godz.Wykładowcy

Studia będą prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz kadrę doświadczonych praktyków biznesu.Opiekunowie kierunku

mgr Magdalena Niżnik

Sekretariat studiów:
Biuro Kształcenia Biznesowego,
e-mail: podyplomowe@pbs.edu.pl,
tel. 52 374 92 78508 196 509505 496 975Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Szczegółowe informacje w załączonym pliku