PL

EN

Zarządzanie sektorem TSL
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Profil studiów: praktyczny

Cena: 5800 zł*

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie sektorem TSL jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.Dla kogo studia?

Studia podyplomowe dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży TSL, absolwentów kierunku logistyka, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów  usług logistycznych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Pierwsze na rynku studia, które realizują zagadnienia odnośnie certyfikatu przewoźnika drogowego. Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych pozwolą na szczegółowe zaznajomienie się z czasem jazdy i pracy kierowców.Plan studiów

 • Prawo cywilne 6h      
 • Prawo handlowe 6h   
 • Prawo socjalne 6h     
 • Prawo podatkowe 6h 
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 12h           
 • Dostęp do rynku 12h 
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 12h   
 • Bezpieczeństwo drogowe 12h          
 • Planowanie i rozwiązywanie zadań transportowych 28h
 • Elektroniczne giełdy usług logistycznych 12h         
 • Opakowania i jednostki ładunkowe 12h      
 • Lean logistics 12h
 • Funkcjonowanie gałęzi transportu 12h        
 • Systemy informatyczne w logistyce (ERP) 12h      
 • Eksploatacja taboru drogowego 10h
 • Narzędzia informatyczne w transporcie 10h
 • Wizyty studyjne 16h 
 • Egzamin końcowy 2hWykładowcy

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów z dziedzin transportu drogowego. Każdy z wykładowców jest osobą z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.Partnerzy studiówDodatkowe korzyści

Poznanie osób działających w obszarze transportu, nawiązanie kontaktów z branżą.Opiekunowie kierunku

Biuro Kształcenia Biznesowego

e-mail: podyplomowe@pbs.edu.pl

tel. 52 374 92 78, 508 196 509, 505 496 975Inne ważne informacje dla kierunku

Ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie sektorem TSL pozwoli podnieść kwalifikacje zawododowe oraz stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.   

    

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomych za skuteczne polecenie studiów 

Szczegółowe informacje w załączonym pliku