PL

EN

Staże

Płatne staże dla studentów

Celem Projektu NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią jest wzrost kompetencji studentów Politechniki Bydgoskiej poprzez realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki.

Wsparciem w postaci udziału w programie stażowym zostanie objętych 180 studentów studiów stacjonarnych.

Co otrzymasz?
•    Wynagrodzenie (stypendium) - 35zł brutto/h stażu * 160h stażu/os.
•    Badania lekarskie
•    Polisę ubezpieczeniową NNW

Rekrutacja trwa od 22.05.2023 od godziny 8.00 do 07.06.2023 do godziny 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej do mgr Małgorzaty Zalewskiej - Biuro Praktyk Studenckich (ul. Kaliskiego 7, budynek J, pokój 108); e-mail: malgorzata.zalewska@pbs.edu.pl, tel. kontaktowy: 52 374-94-13

Szczegółowych informacji udzielają Pełnomocnicy ds. praktyk na poszczegółnych Wydziałach:

  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Małgorzata Sztubecka, e-mail: Malgorzata.Sztubecka@pbs.edu.pl
mgr inż. arch. Łukasz Rosiak, e-mail: Lukasz.Rosiak@pbs.edu.pl

  • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

dr hab. inż. Mirosław Banaszak, e-mail: miroslaw.banaszak@pbs.edu.pl

  • Wydział Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Andrzej Skibicki, e-mail: Andrzej.Skibicki@pbs.edu.pl

  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

dr inż. Alicja Gackowska, e-mail: Alicja.Gackowska@pbs.edu.pl

  • Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

dr inż. Piotr Grad, e-mail: Piotr.Grad@pbs.edu.pl

  • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

dr inż. Aleksandra Niklas, e-mail: Aleksandra.Niklas@pbs.edu.pl

  • Wydział Zarządzania

dr inż. Anna Jakubczak, e-mail: Anna.Jakubczak@pbs.edu.pl

  • Wydział Sztuk Projektowych

mgr sztuki Eliza Sikorra, e-mail: Eliza.Sikorra@pbs.edu.pl

Dokumenty po zakończeniu stażu - od Firmy (umowa 8a)

Dodatkowo należy załączyć:

1.    Dokument potwierdzający zatrudnienie (np. zaświadczenie o zatrudnieniu u przyjmującego na staż).
2.    Wycinek z listy płac + wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę wynagrodzenia za okres, w którym odbył się staż.

Dokumenty po zakończeniu stażu - w przypadku umów zlecenia na Opiekuna Stażu (umowa 8b, 8c)