PL

EN

Gorzelnictwo
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 6270 zł*

Liczba zjazdów: 15

Cel studiów

 • Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w gorzelniach i zakładach związanych z produkcją napojów alkoholowych.
 • Poznasz oceny jakości surowców, produktów finalnych oraz podstawy organizacji bezpieczeństwa i funkcjonowania zakładów.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w gorzelnictwie.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ekonomicznych aspektów produkcji spirytusu oraz napojów alkoholowych w Polsce i krajach UE.
   Dla kogo studia?

Na studia zapraszamy pasjonatów zainteresowanych tematyką gorzelnictwa! W szczególności absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. 

Studia kierujemy szczególnie do absolwentów kierunków związanych z rolnictwem, technologią żywności, biotechnologią, towaroznawstwem, zarządzaniem, inżynierią produkcji oraz analityką chemiczną i spożywczą. 

Studia są również adresowane do funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na stanowiskach organów kontroli i certyfikacji produktów gorzelniczych, pracowników nadzoru technologicznego  i laboratoriów w zakładach przemysłu gorzelniczo-spirytusowego.
 Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Jedyne takie studia w Polsce, które oferują możliwość kompleksowego kształcenia na kierunku Gorzelnictwo! Studia oparte są o praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod produkcji spirytusu i wykorzystanie innowacyjnych surowców do produkcji napojów alkoholowych. Zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie procesów technologicznych oraz metod analitycznych pozwoli na zatrudnienie ich w gorzelniach i zakładach produkujących spirytus oraz napoje alkoholowe. Zakłady o tym profilu produkcji w ostatnim czasie zgłaszają wyraźny niedobór specjalistów.Plan studiów

 • Surowce w technologii gorzelnictwa. 30 h
 • Technologia gorzelnictwa. 30 h
 • Technologia spirytusu i wódek gatunkowych. 30 h
 • Komunikacja interpersonalna, negocjacje w biznesie i elementy marketingu. 20 h
 • Analiza i ocena sensoryczna wyrobów alkoholowych. 26 h
 • Higiena w procesie produkcyjnym. 30 h
 • Nowoczesne techniki analityczne w technologii gorzelnictwa. 15 h
 • Systemy Zarządzania Jakością (SZJ). 20 h
 • Kontrola jakości produktów gorzelniczych. 20 h
 • Nowe trendy w technologii gorzelnictwa. 4 h
 • Prawne aspekty produkcji i sprzedaży wyrobów spirytusowych 12 h
   Wykładowcy

 • dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Jarosław Pobereżny, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. PBŚ
 • dr hab. Anna Ligocka, prof. PBŚ
 • dr inż. Piotr Prus, prof. PBŚ
 • dr inż. Katarzyna Gościnna
 • dr inż. Dorota Wichrowska
 • dr Beata Szala
 • mgr Michał Zaborowski 
 • mgr Łukasz Karmowski
 • mgr Radosław Froń
 • mgr Joanna Wróblewska
 • mgr Joanna Jędrzejewska
 • mgr Bartosz Walkowiak
   Partnerzy studiów

 • Toruńskie Wódki Gatunkowe
 • Zakład produkcji etanolu i pasz - BGW Sp. z oo w Rąbczynie
 • Gorzelnia Rolnicza Krąplewice Janusz Szamrowicz
   Dodatkowe korzyści

 • Duża liczba godzin na zajęcia terenowe da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu procesów fermentacji i produkcji wódek i napojów alkoholowych.
 • W ramach zajęć praktycznych zaplanowano zajęcia terenowe w Wytwórni Toruńskich Wódek Gatunkowych, w Gorzelni Rolniczej w Radziczu, w Zakładzie produkcji etanolu i pasz - BGW Sp. z oo w Rąbczynie oraz w Stock Polska Sp. z o.o. Studenci będą mieli możliwość bezpośredniego poznania procesów fermentacji, rektyfikacji, destylacji oraz nowoczesnych metod analitycznych w czasie rzeczywistym. Zajęcia praktyczne poprowadzą m. in. mistrzowie gorzelnictwa oraz pasjonaci z bogatą wiedzą praktyczną.
 • Gorzelnictwo to kierunek o bardzo specyficznym charakterze a dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauki, zdobędziesz solidne wykształcenie, które odnosi się do aktualnej rzeczywistości.
   Opiekunowie kierunku

 • dr hab. Elżbieta Wszelaczyńska prof. PBŚ – tel. 52 374 93 66
 • dr hab. Jarosław Pobereżny, prof. PBŚ – tel. 52 374 93 45
 • dr inż. Katarzyna Gościnna – tel. 52 374 93 88
   Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomych za skuteczne polecenie studiów 

Szczegółowe informacje w załączonym pliku