Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 6000 zł*

Limit miejsc: 18

Liczba zjazdów: 16

Cel studiów

Nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności, uwzględniającej informacje z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i kontroli jakości w oparciu o wymagania prawa żywnościowego i systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. Słuchacz zdobędzie wiedzę praktyczną z obszarów: prawa i ekonomii, towaroznawstwa żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, systemów i standardów dotyczących zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, zagrożeń mikrobiologicznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych w produkcji żywności, norm i standardów obowiązujących w kontroli jakości, z uwzględnieniem pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych.Dla kogo studia?

Studia dedykujemy osobom zainteresowanym jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności, które ukończyły studia wyższe (min. I stopnia). Szczególnie zapraszamy:

 • Osoby zawodowo związane z różnymi segmentami przemysłu i przetwórstwa spożywczego; 
 • Funkcjonariuszy publicznych (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz innych organów urzędowej kontroli żywności, pracowników administracji rządowej oraz urzędowych lekarzy weterynarii);
 • Osoby związane zawodowo z jednostkami badającymi jakość środków spożywczych;
 • Absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą się specjalizować w bezpieczeństwie żywności;
 • Najwyższe kierownictwo zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej, opartych na zasadach HACCP;
 • Audytorów procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w audytach procedur kontroli opartych o zasady HACCP.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Słuchacze mają możliwość przystąpić do państwowego egzaminu na rzeczoznawcę (próbobiorcę), egzaminu na auditora wewnętrznego SZBŻ, odpowiedzialnego za wdrażanie i kontrolę wg nowych wytycznych ISO 22000. Istotną część kadry dydaktycznej stanowią pracownicy urzędowych jednostek kontrolujących podmioty gospodarcze działające na rynku rolno-spożywczym, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Na mocy zawiązanych umów o współpracy obie instytucje brały czynny udział w przygotowywaniu programu studiów. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Politechniki Bydgoskiej m.in. pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.Plan studiów

 • Towaroznawstwo surowcowe żywności pochodzenia roślinnego - 24 h
 • Towaroznawstwo surowcowe żywności pochodzenia zwierzęcego - 24 h
 • Praktyczne problemy w mikrobiologii żywności - 16 h
 • Wstęp do prawa żywnościowego - 8h
 • Znakowanie żywności - 28 h
 • Dodatki do żywności - 8 h
 • Nadzór i kontrola w łańcuchu żywnościowym - 8 h
 • Analityka żywności - 16 h
 • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań - 34 h
 • Utrwalanie i przechowalnictwo żywności - 20 h
 • Opracowanie nowych produktów spożywczych - 20 h
 • Zanieczyszczenia żywności i żywność zafałszowana - 12 h
 • Współczesny konsument na rynku żywności - 12 h
 • Zarządzenie bezpieczeństwem w produkcji żywności - 28 h
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne uczestników obrotu żywnością - 8 hWykładowcy

Profesorowie przedmiotowych katedr Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów:

Sekretariat studiów:Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Szczegółowe informacje w załączonym pliku