PL

EN

Prawo zamówień publicznych
niestacjonarne studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 5000*

Limit miejsc: 15

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Prawo zamówień publicznych” jest:
1)    kompleksowe przygotowanie do pracy w zamówieniach publicznych;
2)    nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania 
i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz kontroli tych postępowań;
3)    nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do sporządzania dokumentów zamówienia oraz innych dokumentów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia;
4)    podwyższenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
5)    wskazanie wzorców postępowań oraz nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych;
6)    przedstawienie i analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
7)    przedstawienie rozwiązań prawnych w przypadku wystąpienia w postępowaniach sytuacji trudnych i nietypowych;
8)    przygotowanie do udziału w postępowaniu odwoławczym i skargowym.Dla kogo studia?

Studia skierowane są do osób, chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zamówień publicznych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

 • zajęcia realizowane w formie zdalnej (on-line)
 • program zajęć dopasowany do wymagań rynkuPlan studiów

 • Wprowadzenie do ustawy - Prawo zamówień publicznych – 32h    
 • Procedury przygotowania postępowania – 56h    
 • Przeprowadzenie postępowania - 24h
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany     - 8h
 • Specyfikacja warunków zamówienia – 32h
 • Postępowanie odwoławcze    - 8h
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp. – 8h
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - 8h
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia    - 6h
 • Specyfika postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane – 8h
 • Naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 8hWykładowcy

Józef Edmund Nowicki

Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień udzielanych przez państwowe i samorządowe instytucje kultury, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiających i wykonawców. Doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania, w postępowaniu odwoławczym, w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych, szkoleniach, konferencjach i seminariach. Eliza Grodzka

Prawnik, partner w kancelarii MCM Legal, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży obronnej, medycznej oraz budowlanej. Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Prelegent na licznych konferencjach, szkoleniach oraz wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym współautorka komentarza do nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod redakcją W. Jarzyńskiego.


Jarosław Myśko

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk, od 2002 roku zajmujący się tematyką zamówień publicznych po stronie instytucji zamawiających i wykonawców. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, aktualnie pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych oraz pełnomocnik w postępowaniach przed Sądem właściwym w sprawach skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w licznych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej o zasięgu ogólnopolskim i znacznej wartości. Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zamówień publicznych, realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych, itp. 


Maciej Sobkowski

Prawnik. Zastępca Kierownika Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych. Po stronie zamawiającego - przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Występował także jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przez kilka lat pracował w instytucji kontrolnej, gdzie specjalizował się w kontroli prawnej procedury udzielania zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Konsultant, doradca, współpracownik instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.


Piotr Mazuro

Adwokat. Współzałożyciel i Partner Zarządzający Kancelarii MCM LEGAL. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Współautor komentarza do nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Kierownik Referatu Skarg ORA.


Piotr Wiśniewski

Prawnik. Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych w wydawnictwie Wolters Kluwer, a także publikacji „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor ponad stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Stały współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych i czasopisma „Rynek Przetargowy”. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przeprowadził od 2008 roku kilkaset dni szkoleń z zakresu zamówień publicznych.Opiekunowie kierunku

Kierownik studiów: Józef Edmund Nowicki

tel. 883 689 848 od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 18:00

Biuro Kształcenia Biznesowego

e-mail: podyplomowe@pbs.edu.pl

tel. 52 374 92 78, 52 374 94 03Inne ważne informacje dla kierunku

*UWAGA:

Zniżki na studia podyplomowe:

- 20% dla studentów i absolwentów PBŚ

- 10% dla uczestników studiów podyplomowych za skuteczne polecenie studiów

Szczegółowe informacje w załączonych plikach