Przywództwo w sporcie
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 5000

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Głównym jego celem jest zrozumienie podstawowych zasad rozwoju liderowania i innowacji w sporcie. Słuchacz pozna umiejętności zarządzania, których będzie potrzebował jako zarządzający w organizacji sportowej.

Skuteczne przywództwo jest niezbędne w każdej organizacji sportowej, zarówno w sali konferencyjnej, jak i na boisku szkoleniowym. „Przywództwo w sporcie” to badanie przywództwa sportowego na świecie, zarówno w zarządzaniu jak i w środowiskach coachingowych. Czerpiąc z wiedzy czołowych naukowców i praktyków z całego świata, program obejmuje różne zagadnienia dotyczące liderowania, takie jak przywództwo strategiczne, prowadzenie skutecznej zmiany, różnorodność w przywództwie, komunikacja 
i empatia, motywacja i wydajność.
 Dla kogo studia?

Studia kierujemy do trenerów, instruktorów, menedżerów i nauczycieli, a także pracowników sektorów biznesowych i osób zarządzających w sporcie - do kadr najwyższego i średniego szczebla, którzy w swoich obszarach odpowiedzialni są za zarządzanie w instytucjach sportowych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Nauka oparta jest na elastycznych harmonogramach, w różnych środowiskach nauki i technologiach. Podstawą jest interakcja z ekspertami i specjalistami z branży z nowoczesnymi narzędziami współpracy, pracą zespołową, komunikacją, debatami i uczeniem się na doświadczeniu. Program zorientowany jest na sport i przemysł sportowy - pozyskana wiedza zbliża również do sektora biznesowego branży sportowej.Plan studiów

 • Budowa zespołu ludzkiego 16h
 • Przywództwo w środowisku sportowym 18h    
 • Przywództwo w zarządzaniu sportem 16h    
 • Coaching sportowy 16h
 • Efektywny i skuteczny zespół 16h    
 • Zarządzanie biznesem sportowym 18h
 • Rekrutacja i dobór współpracowników 16h
 • Budowanie marki 16h
 • Siła i mądrość zespołu – wzmacnianie efektywności prowadzenia spotkań zespołowych 16h
 • Zwinne zarządzanie projektami 16h
 • Seminarium egzaminacyjne 16h
   Wykładowcy

mgr Przemysław Dobroch, mgr Jakub Lewandowski, Marek Dragosz, mgr Maciej Barszczak, mgr Marcin Papierz, Agnieszka Szott-Hejmej, Wojciech Kowalewski
 Partnerzy studiów

Asystent Trenera - https://www.asystent-trenera.pl/ 

Keepers Foundation http://www.keepersfoundation.pl/

Pasja Grupa Dobrych Trenerów - https://www.pasja.edu.pl/


 Opiekunowie kierunku

 • Mgr Przemysław Dobroch

Sekretariat studiów: Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html