PL

EN

Architektura
stacjonarne studia magisterskie (2 stopnia)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 15

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Języki wykładowe na kierunku:  

Studia architektoniczne na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy oraz umiejętności projektowych, umożliwiających objęcie funkcji kierowniczych w biurach projektowych. Studenci uczą się zasad projektowania budynków i przestrzeni o różnych funkcjach, zlokalizowanych w zróżnicowanym kontekście kulturowym, przestrzennym i krajobrazowym. Ponadto uczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i realizacji procesu budowlanego. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, którzy pragną rozszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i umiejętności projektowe oraz otworzyć możliwości rozwoju kariery zawodowej po studiach. Na studiach magisterskich pogłębisz zarówno wiedzę techniczną, jak i humanistyczną. Rozbudujesz swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego. Poznasz przepisy i procedury techniczno-budowlane oraz nauczysz się organizacji procesu inwestycyjnego. Zyskasz nowe umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych, a także rozbudujesz swoją wiedzę na temat roli i etyki zawodu architekta. Dzięki współpracy z regionalnymi organizacjami będziesz miał możliwość realizacji projektów osadzonych w prawdziwych realiach, przekuwając wiedzę teoretyczną na jej aplikację w rzeczywistym kontekście środowiskowym i kulturowym.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Architektura możesz podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Ponadto otwierają się przed Tobą możliwości zatrudnienia wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Możesz też spróbować swoich sił w projektowaniu scenografii, organizacji wystaw i targów. Warto podkreślić, że dopiero po ukończeniu studiów magisterskich będziesz mieć możliwość ubiegania się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura. Oznacza to, że po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej (którą możesz rozpocząć jeszcze podczas studiów) oraz zdaniu egzaminu państwowego będziesz uprawniony do projektowania wszelkich obiektów budowlanych w zakresie architektonicznym.Kryteria przyjęć na kierunek

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera architekta kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.

3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.O programie studiów

Program kierunku Architektura – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie inżynierskim. Będziesz miał okazję nauczyć się metod projektowych stosowanych przy obiektach o wysokim stopniu skomplikowania, rozbudowanym programie funkcjonalnym, czy wysokim zaawansowaniu technologicznym. Jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej, rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska, stosowania zasad etyki zawodowej. Będziesz przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!Opis specjalności

Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, jaką jest projektowanie architektoniczne.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia II stopnia