PL

EN

Agrotechnologia
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 30

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Agrotechnologia to oryginalny kierunek studiów inżynierskich, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych w rolnictwie. Innowacyjność tego kierunek polega na połączeniu przyrodniczych podstaw rolnictwa zrównoważonego z elementami współczesnych technologii z agrochemii, agro nomii, agrobiznesu, agroinżynierii i agrotroniki.  Ścieżki kształcenia w tym kierunku to trzy obszary: pod rolnictwo węglowe (ekoschematyczne), pod rolnictwo precyzyjne tzw. inteligentne (4.0) i pod diagnozowanie stanu upraw i roślin. Agrotechnologia to kierunek studiów traktujący o zaawansowanych technologiach produkcji roślinnej i zwierzęcej z wykorzystaniem współczesnych zdobyczy nauki uwzględniający trendy Europejskiego Zielonego Ładu. Specjalnie dobrana kadra dydaktyczna to przede wszystkim ludzie z pasją, którzy chcą i potrafią dzielić się wiedzą i umiejętnościami oraz realizują swoje badania w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo na najwyższym poziomie (kategoria A w ewaluacji nauki). Ponadto, jako student agrotechnologii będziesz miał duży wpływ na to czego się chcesz nauczyć, ponieważ przedmioty specjalistyczne można wybierać i dostosować do własnych potrzeb. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Agrotechnologia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub fizyki i astronomii i geografii.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiowała/studiował przedmioty kierunkowe takie jak np. „Technologie uprawy roślin”, „Mapowanie zmienności glebowej”, „Rynek maszyn rolniczych i zasady efektywnego ich wykorzystania”, czy „Teoretyczne i praktyczne aspekty pilotażu dronów”. Będziesz miała/miał możliwość wyboru 13 specjalistycznych przedmiotów z 44 przedmiotów zebranych w moduły. Moduły obejmują treści zarówno z nauk biologicznych, geochemicznych, diagnostyki i ochrony roślin, teledetekcji w systemach rolniczych, agrobiznesu i in.
Oczywiście tak, jak na każdym kierunku studiów będziesz miała/miał zajęcia z przedmiotów podstawowych np. „Botaniki i ekologii roślin” czy „Mikrobiologii” oraz z przedmiotów ogólnych np. Języka obcego, „Komunikacji interpersonalnej i negocjacji”, czy „Podstaw przedsiębiorczości”. 
Wszystkie przedmioty są tak dobrane, aby były nie tylko poznawczo ciekawe, ale przede wszystkim uzbroiły Cię w umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Współczesna produkcja rolnicza to zaawansowana branża wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, ale też i usług w branży rolno-spożywczej, w doradztwie i w samym zarządzeniu gospodarstwami rolnymi. Szacuje się, że rynek pracy w sektorze rolnym, głównie rozwijający się na obszarach wiejskich i małych miast, w który wpisuje się ten kierunek studiów, generuje ponad milion miejsc pracy i poszukuje specjalistów uzbrojonych w wiedzę agrotechnologiczną. Jako absolwent nie musisz się obawiać o przyszłe źródło dochodu. Najczęściej pracę znajdziesz jako agronom/ zarządca/ właściciel zdolny do prowadzenia gospodarstwa rolnego, doradca szkoleniowy w ośrodkach oraz w firmach z branży rolniczej, przedstawiciel handlowy w zakresie produktów „agro”,  specjalista od technologii w uprawie, ochronie roślin i obrocie płodami rolnymi, specjalista od ubezpieczeń rolniczych i w wielu innych.Dlaczego studia na kierunku?

Agrotechnologia to oryginalny, nowoczesny i ciekawy kierunek studiów, który pojawia się po raz pierwszy w regionie, gdzie rolnictwo jest wysoko zaawansowane technologicznie i ma bardzo duży potencjał do rozwoju. To tutaj od ponad 50 lat kształci się kadra inżynierska, a od 100 lat na poziomie technicznym dla rolnictwa. Tutaj wiążą się tradycje z innowacyjnością, a związana z tym kadra dydaktyczna to ludzie nastawieni na interaktywną współpracę z uczniami szkół średnich, ze studentem i otoczeniem gospodarczym. Zakres uczących i przedmiotów jest tak dobrany, aby studiować ten kierunek mogły zarówno osoby o preferencjach przyrodniczych, jak i bardziej technicznych. Wybraliśmy najważniejsze i najbardziej przydatne w działalności zawodowej aspekty wiedzy, aby nabierać kompetencji praktycznych i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.

Zdobędziesz Certyfikat Kompetencji Pilota BSP (pilota dronów), będziesz miała/miał możliwość poznania zarówno od strony projektowej, wykonawczej, jak i użytkowej zagadnienia mające zastosowanie w najnowocześniejszych systemach produkcyjnych, techniki GPS, programy decyzyjne i doradcze. Poznasz różne aspekty rolnictwa precyzyjnego w konfrontacji z rolnictwem tradycyjnym. Zapewniamy Ci praktyki zawodowe w wiodących firmach sektora rolnego. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno pod względem miejsca odbywania praktyk, jak i preferowanej specyfiki działalności.
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

Σ =  [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] +  [M(2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 1,5Ch(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia