PL

EN

Komunikacja wizualna
stacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Nowy kierunek Komunikacja Wizualna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i trendów związanych ze wzrostem znaczenia obrazu w komunikacji społecznej i marketingowej. Studia przygotowują do zawodu projektanta w obszarze komunikacji wizualnej. 

Absolwent naszego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wielu specjalności takich, jak:

 • projektowanie graficzne
 • projektowanie interfejsów stron www i aplikacji mobilnych
 • techniki realizacji filmowych i tv
 • projektowanie środowiska gier
 • projektowanie opakowań
 • ilustracja
 • fotografia
 • animacjaJakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Komunikacja Wizualna powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Program kierunku obejmować będzie zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów. W trakcie kształcenia będziesz studiować ogólne przedmioty z zakresu przygotowania do druku, technik i narzędzi cyfrowych oraz materiałów poligraficznych. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach pracowni artystycznych, ucząc się rysunku, malarstwa oraz podstaw grafiki warsztatowej. Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Mediach, tworzeniem spotów reklamowych czy też interaktywnych gier komputerowych. Z badań przeprowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że w najbliższych latach na regionalnym rynku pracy pojawi się wiele ofert zatrudnienia w branży związanej z projektowaniem multimedialnym i graficznym. Jest to efekt dynamicznego rozwoju tego sektora.  

Absolwent kierunku Komunikacja Wizualna będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

 • w branży medialnej (redakcje prasowe, telewizyjne, wydawnictwa, wydawcy portali internetowych) – m.in. jako projektant kreatywny;
 • w agencjach reklamowych jako specjalista komunikacji wizualnej, współpracujący przy tworzeniu nowych marek i promowaniu nowych produktów, opakowań;
 • w szeroko rozumianej branży kreatywnej jako twórca gier, narracji filmowych, fotografii, kampanii reklamowych itp.
 • w agencjach graficznych jako specjalista strategii komunikacyjnych;
 • w agencjach PR jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej;
 • w innych firmach z różnych branż związanych z komunikacją wizualną;
 • we własnej firmie lub jako freelancer.
   

 Dlaczego studia na kierunku komunikacja wizualna?

Komunikacja Wizualna to studia dla twórczych i kreatywnych osób, które chcą połączyć pasje z pracą zawodową wiążąc swoją przyszłość z projektowaniem graficznym. Studia wprowadzają w świat przestrzeni wizualnej, uczą myślenia i działania projektowego. Studenci będę mieć możliwość wykorzystywania różnorodnych technik projektowych i najnowszych technologii cyfrowych przy tworzeniu autorskich projektów.  Poznają pełen proces projektowy od koncepcji do wdrożenia. 

Zajęcia na kierunku realizujemy w oparciu o indywidualne podejście do studenta, w przyjaznej i twórczej atmosferze. Studenci mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej podczas zajęć zespołowych oraz indywidualnych konsultacji realizowanych projektów. Studenci mają także możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia zgodnej ze swoimi zainteresowaniami  uczestnicząc w wybranych zajęciach w specjalistycznych pracowniach. 

Program kształcenia powstał w konsultacji z cenionymi firmami z branży kreatywnej, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku projektowego. Wykorzystując współpracę Wydziału Sztuk Projektowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci będą mieć okazję realizować praktyki studenckie oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w firmach o różnych specjalnościach projektowych. Studenci będą mogli konfrontować projekty semestralne i dyplomowe z opiniami ekspertów, dzięki czemu mają możliwość pracy nad kompletnym wdrożeniowo projektem. Studia realizowane są w oparciu o profil praktyczny, a studenci podczas praktyk zawodowych mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Zdobywają praktyczną znajomość zagadnień związanych z obraną specjalnością kształcenia, rozwijając twórcze podejście do rozwiązywania zadań oraz doskonaląc swój warsztat projektowy. 
 Kryteria przyjęć na kierunek komunikacja wizualna

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ =  [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo HS(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo WOS(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr) albo B(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo Ch(pp albo 2pr)] + [EP]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Egzamin praktyczny (EP) jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z przeglądu teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument zawierać winien: 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem komunikacja wizualna. Ocena od 0 do 300 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów.

Przygotowując teczkę z pracami pamiętaj, że może być ona przykładem własnej twórczości kreatywnej i zawierać np. rysunki, szkice, fotografię, ilustracje digitalowe i zrealizowane projekty.

Więcej informacji o kierunku znajdziesz na Facebook: Komunikacja Wizualna PBŚ

Masz jakieś pytania? Napisz do nas: kom.wiz@pbs.edu.pl

 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia