PL

EN

Zielarstwo i fitoterapia
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Studiując na kierunku Zielarstwo i fitoterapia zdobędziesz wiedzę na temat: właściwości surowców zielarskich, w tym zawartości substancji czynnych i ich wpływu na organizm, pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych, technologii otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologii postaci leku ziołowego, zastosowania ziół w żywieniu i dietetyce, zastosowania ziół w kosmetyce, prawnych uwarunkowań stosowania leków ziołowych i suplementów diety, wykorzystywania ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt, znaczenia ziół w hortiterapii, współczesnej fitoterapii. Studia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kształcenie na kierunku Zielarstwo i fitoterapia rozpoczęło się w roku akademickim 2017/2018. Kierunek uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością” za nowoczesną koncepcję kształcenia i najwyższą jakość realizowanego programu.Specjalności

  • technologia roślinnych substancji bioaktywnych
  • zastosowanie roślin leczniczych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) lub chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: botanikę, fizjologię roślin, chemię, biochemię, biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe m.in. Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie, Rośliny lecznicze ze stanowisk naturalnych, Podstawy uprawy roślin zielarskich, Farmakognozja, Towaroznawstwo zielarskie, Mikrobiologia surowców zielarskich, Ogrody roślin leczniczych, Farmakologia, Dietetyka, Pszczelarstwo, Zioła w kosmetyce, Biotechnologia roślin leczniczych.

Będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk po 4 semestrze studiów. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: Rośliny toksyczne, Zioła przyprawowe, Suszarnictwo i przechowalnictwo, Wykorzystanie ziół w produkcji zwierzęcej, Marketing surowców zielarskich, Ekologiczne produkty spożywcze i kosmetyczne, Toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Sensoryka i środki zapachowe, Hortiterapia, Fitoterapia, Technologia postaci leku ziołowego. Oferujemy też interesujące przedmioty do wyboru m.in. Immunologia, Enzymologia, GMO – rewolucja w produkcji biofarmaceutyków.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Studia przygotują Cię do: prowadzenia produkcji zielarskiej w tym: uprawy roślin leczniczych i przyprawowych, suszenia, przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, pracy na stanowisku technologa roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą surowców i produktów zielarskich, prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, pracy badawczej, doradczej i popularyzacyjnej w zakresie roślin leczniczych, prowadzenia działalności związanej z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej. Ponadto studia przygotowują Cię do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz pozwolą uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego.Dlaczego studia na kierunku zielarstwo i fitoterapia?

Są to pierwsze studia ogólnoakademickie I stopnia związane z zielarstwem i fitoterapią w Polsce Północnej. Wiedza przekazywana studentom wpisuje się w ogólnoświatową tendencję do prowadzenia zdrowego trybu życia przy zrównoważonym korzystaniu z zasobów przyrody. Zajęcia prowadzą przyjaźni studentom pasjonaci zielarstwa.Kryteria przyjęć na kierunek zielarstwo i fitoterapia

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia