PL

EN

Finanse i rachunkowość
niestacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Cena: 2771 zł

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności: dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych projektowania polityki rachunkowości w organizacji, skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi. Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość rozpoczęło się w roku akademickim 2016/2017.Specjalności

  • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp
  • bankowość i usługi finansowe
  • finance and controlling (finanse i controlling)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Finanse i rachunkowość powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z dodatkowego do wyboru spośród: historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę, statystykę oraz podstawy makroekonomii, finanse publiczne, badania operacyjne) oraz przedmioty kierunkowe m.in. rachunkowość zarządczą, rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, biznes plan, rachunek kosztów, informatyczne systemy finansowo-księgowe. Będziesz miał możliwość odbycia 6 miesięcznych praktyk, rozplanowanych w 2 semestrach (sem. IV - 6 tygodni podczas wakacji, sem. VI - 18 tygodni). Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe m.in.: źródła finansowania działalności, systemy informatyczne w rachunkowości, sprawozdawczość budżetowa, kontrola zarządcza, zarządzanie finansami MSP, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MSP, automatyzacja i robotyzacja w finansach oraz rachunkowości, składki ZUS i obsługa programu płatnik, FinTech i kryptoaktywa. Ponadto w ofercie są dwie specjalności w języku obcym: angielskim i rosyjskim.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać specjalistą ds. finansów w przedsiębiorstwach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcą finansowo-inwestycyjnym lub podatkowym, specjalistą w dziale analiz ekonomicznych, analitykiem finansowym, audytorem, pracownikiem biura rachunkowego, samodzielnym księgowym, pracownikiem kancelarii podatkowej, analitykiem w Izbie Administracji Skarbowej lub w Urzędzie Skarbowym. Doradca finansowy jest specjalistą, który dba o bezpieczeństwo finansów firmy oraz gwarantuje wsparcie
w postaci porad i proponowanych rozwiązań. Dotyczą one odpowiedniego lokowania funduszy, inwestycji, zaciągania pożyczek, wyboru ofert ubezpieczeniowych czy banków. Od doradcy podatkowego wymaga się bieżącej i szerszej wiedzy z zakresu prawa i prawa podatkowego, ekonomii oraz księgowości, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, będziemy doradzać klientom w delikatnych tematach finansowych. Doradca podatkowy może również prowadzić klientom księgowość, a studia, kursy i szkolenia przygotowują także do sporządzania w ich imieniu zeznań i deklaracji. Analityk finansowy wie, jak odpowiednio interpretować np. wykresy, raporty. Analityk potrafi przeskanować każdy najmniejszy ruch finansowy w firmie, obliczyć jego wartość oraz prognozować jego skutki. Dlatego do jego zadań należy np.: sporządzanie analiz i raportów finansowych, analiza ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć, tworzenie arkuszy analitycznych.
 Dlaczego studia na kierunku?

Finanse i rachunkowość to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te są wartościowe i mogą zapewnić dobrą i pewną pracę, nawet już na początku zawodowej kariery. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość przygotowują do pracy, w której pożądana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także świadomego korzystania z instrumentów finansowych. Jest to interdyscyplinarny kierunek, oferujący bogaty wybór specjalizacji. Zaletą tych studiów są zajęcia praktyczne. Organizowane są laboratoria, warsztaty, symulacje biznesowe czy case studies, a to wszystko pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Część studiów będziesz mógł odbywać za granicą (np. w Hiszpanii, Norwegii, Danii, Portugalii), w ramach programu ERASMUS. Wydział współpracuje z przedsiębiorstwami w regionie kujawsko-pomorskim, dlatego też program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje praktyki studenckie w renomowanych firmach jak np. w: ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k., PESA Bydgoszcz S.A., Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, Cukiernia SOWA, Regionalna Izba Obrachunkowa, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Kuratorium Oświaty, MVM Logistics, biura rachunkowe, FROSTA, Urząd Gminy, ZUS  oraz w wielu innych. Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat określa rektor w terminie późniejszym, odrębnym zarządzeniem.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia