PL

EN

Mechatronika
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 45

Charakterystyka kierunku studiów

Mechatronik zajmuje się: doborem elementów, modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowaniem, wytwarzaniem części maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługą. Wykonuje obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych. Opracowuje dokumentację techniczną urządzeń mechatronicznych. Przygotowuje opis procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych. Projektuje i programuje układy sterowania maszynami i urządzeń łącząceymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Obsługuje i serwisuje maszyny i układy mechatroniczne. Kształcenie na kierunku Mechatronika rozpoczęło się w roku akademickim 2018/2019.Specjalności

  • programowanie sterowników
  • mechatronika w pojazdach samochodowych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Mechatronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk ścisłych, m.in. matematykę, fizykę i chemię, przedmioty podstawowe, m.in. podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, przedmioty kierunkowe, m.in. napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa, układy i zespoły elektroniczne w mechatronice oraz języki programowania. Ponadto proponujemy Ci szereg bardzo ciekawych przedmiotów specjalnościowych: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne oraz mechatroniczne układy sterowania napędem. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: programowanie sterowników lub mechatronikę w pojazdach samochodowych.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Mechatronika będziesz przygotowany do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach gdzie wymaga się od pracowników umiejętności łączenia wiedzy oraz informacji z wielu dyscyplin naukowych dlatego absolwent ma być osobą, która potrafi projektować, programować oraz obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne oraz linie przemysłowe. Jako absolwent tego kierunku masz możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwolą na podjęcie pracy przy budowie nowych, ale także modernizacji istniejących już maszyn i układów mechatronicznych w związku z przechodzeniem na sterowanie cyfrowe i implementacje nowoczesnych interfejsów włącznie z Internet of Things.Dlaczego studia na kierunku mechatronika?

Mechatronika na PBŚ pozwala na szybkie wdrożenie w zawód w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, który z racji daleko idącej automatyzacji oferuje zapotrzebowanie na zawody właśnie takie jak mechatronik. Studiowanie mechatroniki pozwala na zdobywanie kompetencji w wielu różnych dziedzinach nauk inżynieryjnych. Jest to Kierunek interdyscyplinarny, na który składają się trzy główne drogi rozwoju: mechanika i budowa maszyn, informatyka i elektrotechnika. Mechatronika na PBŚ prowadzona jest w Katedrze Mechatroniki na najstarszym w województwie Kujawsko-Pomorskim wydziale mechanicznym. Będziesz mieć możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie kadrę naukową chętną do współpracy w realizacji wielu projektów i inicjatyw. Część praktyczna zajęć prowadzona jest w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Po zajęciach będziesz mógł zapisać się do koła naukowego, by razem z innymi współtworzyć ten kierunek i przy okazji wykorzystać zdobytą wiedzę.Kryteria przyjęć na kierunek mechatronika

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia