PL

EN

Mechanika i budowa maszyn
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 3141 zł

Limit miejsc: 60

Charakterystyka kierunku studiów

Do głównych obszarów działalności inżynierów mechaników należy: projektowanie konstrukcji mechanicznych i mechatronicznych, projektowanie, realizacja oraz automatyzacja procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prowadzenie prac badawczych w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu. Współcześnie wszystkie te obszary oparte są o zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.). Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn należy do kierunków kształcenia uruchomionych na samym początku istnienia poprzedniczki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy – i jako jedyny na tej uczelni jest nieprzerwanie realizowany od 1951 roku. Jego tradycje sięgają więc już prawie 70 lat. Wielokrotnie podlegał ocenie uzyskując najwyższe oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje ścisła współpraca z firmami naszego regionu przejawiająca się dostosowywaniem programów nauczania do ich aktualnego zapotrzebowania.Specjalności

  • konstrukcja maszyn
  • technologia budowy maszyn

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty podstawowe nauk ścisłych i technicznych (w tym: matematykę inżynierską, fizykę, chemię, mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów) oraz przedmioty kierunkowe m.in. grafikę inżynierską, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, techniki wytwarzania, materiały inżynierskie, projektowanie układów sterowania, automatykę i robotykę. Będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowej praktyki po ukończeniu 6 semestru studiów. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał jedną z sześciu wymienionych wyżej specjalności. Ponieważ praca inżyniera mechanika w dzisiejszych czasach opiera się na szerokim zastosowaniu techniki komputerowej, więc duży nacisk podczas twoich studiów położony zostanie na praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.).Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Inżynier mechanik jest osobą nieodzowną w większości firm produkcyjnych na świecie. To dzięki nim powstają nowe konstrukcje samochodów, samolotów, pociągów, tramwajów i wielu innych przedmiotów technicznych i codziennego użytku w otaczającym nas świecie. To dzięki zaprojektowanym i zbudowanym przez nich maszynom powstają komputery, smartfony, telewizory i inne produkty nowoczesnej elektroniki. Jak wskazuje chociażby Federacja Przedsiębiorców Polskich coraz większa jest potrzeba zatrudniania osób, które nie tylko obsługują urządzenia, ale też tworzą nowe lub je udoskonalają. W tym kontekście absolwenci kierunków technicznych są bardzo atrakcyjną grupą dla pracodawców. Do tej pożądanej grupy należą właśnie inżynierowie mechanicy. Podkreślić przy tym należy, że zdecydowanie łatwiej znajdują oni pracę w wyuczonym zawodzie, a ogólne badania wynagrodzeń wykazują, że osoby z dyplomem inżyniera zarabiają co najmniej 20% więcej niż humaniści. Po studiach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będziesz posiadał podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Będziesz posiadał gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych komputerowych narzędzi obliczeniowych. Będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych. Liczni absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn założyli swoje firmy, piastują stanowiska kierownicze zarówno w tych mniejszych, jak i bardzo dużych firmach, jak również z sukcesem podjęli pracę w renomowanych firmach na całym świecie. Pewnym wskaźnikiem zapotrzebowania na inżynierów mechaników jest niesłabnące zainteresowanie nimi firm z naszego regionu. PESA S.A., TOWIMOR S.A., czy firmy ulokowane w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym należą do czołówki pracodawców zatrudniających absolwentów tego kierunku. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, możliwe jest jej realizowanie na studiach II stopnia, a później w ramach Szkoły Doktorskiej, co umożliwi Ci podjęcie w przyszłości pracy w instytucjach badawczych i naukowych lub na uczelniach wyższych.Dlaczego studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Sięgający prawie 70 lat okres realizacji studiów wyższych z zakresu Mechaniki i Budowy Maszyn w połączeniu z wypracowaną przez ten czas bazą laboratoryjną, doświadczeniem kadry naukowo-dydaktycznej oraz niesłabnącym zainteresowaniem pracodawców gwarantuje szerokie możliwości znalezienia przez absolwentów ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Odnośnie do wspomnianej bazy wymienić należy chociażby nowoczesne laboratorium metrologiczne oparte o wyposażenie firmy Mitutoyo, laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych czy laboratorium badań materiałów i konstrukcji posiadające potwierdzoną poprzez akredytację Polskiego Centrum Akredytacji najwyższą jakość realizowanych badań. To ostatnie laboratorium posiada unikalne w skali kraju wyposażenie badawcze umożliwiające realizację badań wytrzymałościowych obiektów od skali mikro po wielkogabarytowe konstrukcje pojazdów szynowych czy drogowych. Nie bez znaczenia jest też fakt działania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej spółki spin-off zatrudniającej studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizującej prace projektowo-konstrukcyjne na rzecz firm naszego regionu. Studenci naszego kierunku mają również szerokie możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez prężnie działające i zdobywające liczne nagrody koła naukowe, które również realizują prace na rzecz firm nie tylko z naszego regionu.Kryteria przyjęć na kierunek mechanika i budowa maszyn

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Gdzie: pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony. Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia