PL

EN

Biotechnologia
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 30

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Biotechnolog zajmuje się: projektowaniem procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzeniem dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych, projektowaniem i prowadzeniem doświadczeń w zakresie biotechnologii, pracą w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych, czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii. Kształcenie na kierunku Biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  

 

 

 Specjalności

  • biotechnologia stosowana
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Biotechnologia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, matematykę oraz fizykę i biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe m.in. genetykę i hodowlę roślin/zwierząt, botanikę, cytogenetykę, biologię komórki, mikrobiologię, fizjologię roślin i zwierząt, embriologię, biologię molekularną, biotechnologię drobnoustrojów i mikologię. Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia przemysłowa oraz biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: biotechnologię stosowaną oraz biotechnologię w produkcji zwierzęcej.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Biotechnologia będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych. Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz kontroli jakości przy wykonywaniu podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w ogrodnictwie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i ochronie środowiska. Liczni absolwenci kierunku Biotechnologia z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.Dlaczego studia na kierunku biotechnologia?

Studia na kierunku Biotechnologia dają możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi aspektami biotechnologii (biotechnologią roślin, zwierząt, mikroorganizmów), co poszerza możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach przemysłu biotechnologicznego. Dają możliwość stażu w firmach biotechnologicznych i pokrewnych z naszego regionu (np. Firmą Vitroflora, Vitrogen, IHAR, Instytut Genetyki Sadowej, Instytut Sadkiewicza i wielu innych). Studia I i II stopnia na kierunku Biotechnologia w roku 2022 zdobyły zarówno pełną (6-letnią) akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) jak i certyfikat akredytacyjny Studia z Przyszłością dla I stopnia oraz statuetkę Lidera Jakości Kształcenia! Realizacja zajęć na kierunku Biotechnologia odbywa się w małych grupach laboratoryjnych, co daje możliwość studentom bezpośredniej nauki obsługi nowoczesnej i unikalnej w skali kraju aparatury naukowej (np. cytometry przepływowe, mikroskop konfokalny, termocyklery, RT-PCR, HPLC, etc.) Wyróżnia nas także światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez kadrę naukową wyrażony w licznych publikacjach o najwyższych współczynnikach wpływu Impact Factor. Nasi studenci kierunku Biotechnologia często uczestniczą w tych badaniach realizując prace magisterskie i inżynierskie. Kierunek Biotechnologia wyróżniają ponadto prężnie działające, wielokrotnie nagradzane Koła Naukowe. Studenci działający w kołach mają możliwość wyjazdu na konferencje naukowe, warsztaty, w ramach działalności kół organizowane są wyjazdy do firm biotechnologicznych. Daje to studentom dodatkową możliwość podnoszenia swoich umiejętności zarówno w wykonywaniu jak i prezentacji badań naukowych. Studia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii  dają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus +. Dodatkowym atutem studiowania Biotechnologii jest strategiczna, prawie centralna lokalizacja miasta na mapie Polski, która sprzyja wyjazdom turystycznym i wypoczynkowym. Ponadto w Bydgoszczy jest zlokalizowanych wiele firm z branży oraz centrów handlowych, co może ułatwić znalezienie pracy zarówno w czasie studiów, jak i po zakończeniu edukacji.

 Kryteria przyjęć na kierunek biotechnologia

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia