PL

EN

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2800 zł

Limit miejsc: 40

Charakterystyka kierunku studiów

Telekomunikacja i Technologie Internetu Rzeczy to pierwszy w województwie kujawsko – pomorskim, a drugi w Polsce kierunek związany z Internetem Rzeczy na uczelni publicznej w formie studiów stacjonarnych. Po ukończeniu studiów zostaniesz inżynierem telekomunikacji i technologii internetu rzeczy. 

Czym charakteryzują się te studia? 

 • Dużą liczbą zajęć projektowych – to ponad 345h, podczas których będziesz rozwiązywać problemy związane z telekomunikacją i internetem rzeczy. 
 • Ponad 1200h ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których będziesz zdobywał praktyczne umiejętności zagadnień omawianych na wykładach (wykłady stanowią 40% wszystkich godzin zajęć). 
 • Tworzeniem innowacyjnych rozwiązań związanych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. 
 • Dwoma modułami przedmiotów obieralnych: telekomunikacja oraz internet rzeczy. Sam zdecydujesz, z którego obszaru wiedzę chcesz pogłębiać. 
 • Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
   Co będziesz studiował?

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi z: 

 • Prototypowania układów elektronicznych 
 • Programowania i projektowania inteligentnych czujników i urządzeń wykonawczych 
 • Internetu Rzeczy w sieciach mobilnych
 • Transmisji danych 
 • Projektowania i tworzenia oprogramowania urządzeń internetu rzeczy 
 • Przetwarzania i gromadzenia danych w chmurze 
 • Autonomicznych systemów w IoT
 • Big data
 • Programowania w językach: Python, C/C++ 

Cechą szczególną kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu podstaw sztucznej inteligencji niezbędnej do analizy ogromnych ilości danych pochodzących z urządzeń IoT.
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów na kierunku Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach w sektorze telekomunikacji, w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oprogramowania urządzeń internetu rzeczy, w sektorze zajmującym się tworzeniem baz danych oraz technologii chmurowych czy w branży automotive. Dlaczego studia na kierunku?

W niedalekiej przyszłości technologie inżynierii Internetu rzeczy będą coraz bardziej dominowały w różnych gałęziach przemysłu, technologii i aspektach naszego życia codziennego. Świat będzie potrzebował, a nawet śmiało można powiedzieć już potrzebuje specjalistów takich jak Ty po ukończeniu studiów na kierunku Telekomunikacja i Technologie Internetu Rzeczy! 

Warto wiedzieć, że Internet Rzeczy ma swoje początki w telekomunikacji, dlatego zdobędziesz ugruntowaną wiedzę z tego zakresu, aby lepiej zrozumieć zachodzące niskopoziomowe procesy, co pozwoli Ci na wyróżnienie się na rynku pracy. Dodatkowo Internet Rzeczy to technologia, która będzie miała największy wpływ na kształtowanie się gospodarki i społeczeństwa, a Ty możesz być częścią tego procesu.   

Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. 
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I) obliczonej według wzoru:
∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) albo F(3pp albo 6pr) albo I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia