PL

EN

Elektrotechnika
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 60

Charakterystyka kierunku studiów

Elektryk jest osoba, która zajmuje się: projektowaniem instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych; montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dostrajaniem parametrów ich pracy; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a także linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem, pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego; wiele, wiele więcej! Kształcenie na kierunku Elektrotechnika odbywa się od samego początku istnienia Uczelni, powołanej do życia w 1964 (jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy). Przez cały ten czas, proces kształcenia ulegał doskonaleniu, co umożliwiło wypracowanie wysokiej renomy i tradycji kształcenia elektryków z całej Polski. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto, kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.Specjalności

  • elektrotechnika przemysłowa

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Elektrotechnika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego i matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego, matematyki, informatyki, fizyki lub fizyki i astronomii, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Program studiów obejmuje m.in. tematykę związaną z inżynierią materiałową, teorią obwodów, metrologią, maszynami elektrycznymi, elektroniką i energoelektroniką, podstawami elektroenergetyki, informatyką, techniką mikroprocesorową, inteligentnymi instalacjami elektrycznymi, aparatami i urządzeniami elektrycznymi, napędem elektrycznym, podstawami automatyki i regulacji automatycznej, komputerowymi systemami pomiarowymi, odnawialnymi źródłami energii oraz techniką wysokich napięć. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności, m.in. rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, zautomatyzowanych układów napędowych i energoelektronicznych, układów sterowania w przemyśle z uwzględnieniem sterowania komputerowego i mikroprocesorowego, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii, projektowania instalacji elektrycznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego, prowadzenia racjonalnej gospodarki energią elektryczną, prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzkimi.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Elektrotechnika będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle elektrycznym. Przykładowe miejsca zatrudnienia elektryka to działy głównego energetyka, służby energetyczne, biura projektowe i konstrukcyjne, zakłady przemysłowe wytwarzające wyroby elektryczne, działy kontroli jakości i zabezpieczeń, instytucje badawcze, własna działalność gospodarcza.Dlaczego studia na kierunku elektrotechnika?

Ciągły rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na świecie, nowe rozwiązania zarówno w skali przemysłowej, jak i w zakresie gospodarstw domowych, rozwój instalacji prosumenckich, ekspansja rozwiązań z odnawialnymi źródłami energii i rozwój nowoczesnych, energoelektronicznych układów przekształtnikowych, a także coraz nowsze rozwiązania sterowania automatycznego stymulują wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na wyspecjalizowanych inżynierów z dziedziny elektrotechnika. Wypracowana przez niemal pół wieku tradycja nauczania zagadnień związanych z szeroko pojętą elektrotechniką stanowi gwarancję solidnego przygotowania absolwenta do zasilenia runku pracy. Bydgoszcz, to miasto nie tylko uprzemysłowione, ale i bardzo malownicze. Dobrze zorganizowana komunikacja zapewnia łatwy dojazd do uczelni z każdej lokalizacji. Dla osób zamieszkujących w dalszych obszarach, PBŚ dysponuje atrakcyjnym akademikiem, zlokalizowanym vis-à-vis głównego gmachu Uczelni. W trakcie samych studiów, wszyscy studenci mają możliwość korzystania z bogatej biblioteki, zarówno w zakresie wypożyczalni zasobów, jak i dostępu do zasobów elektronicznych, w tym największych światowych baz danych (m.in. IEEE, Web of Science) oraz czasopism i innych wydawnictw (Science, Nature, Springer Link, Wiley i innych). Studenci kierunków mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale np. Koło Elektroników, Koło naukowe SEP, czy Programistów, a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów można odbyć za granicą (np. Szwecja, Hiszpania, Dania) w ramach programu ERASMUS lub w Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH. Cechą szczególną kierunków jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej informatyce. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach np. Telefonika Kable S.A., Atos IT Services sp. z o.o., Mobica Limited Sp. z o.o., NOKIA, Telewizja Polska S.A., PESA S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ENERGA czy ENEA, które w ostatnim czasie zostały rozszerzone o: ORLEN Serwis, APATOR, Mondi Świecie, Zakład Energoelektroniki TWERD, Pepsi-Cola Bottlers Poland czy CIECH Soda Polska.Kryteria przyjęć na kierunek elektrotechnika

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia