Architektura wnętrz
stacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Architekt wnętrz zajmuje się prowadzeniem samodzielnej praktyki (prowadzeniem pracowni projektowania architektury wnętrz) lub działalności artystycznej, projektowaniem wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, projektowaniem mebli (mebla unikatowego), projektowaniem i aranżacją wnętrz wystawowych i handlowych, projektowaniem przestrzeni wystawienniczej, pracą w zespole architektów wnętrz, współpracą z architektami, upowszechnianiem wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia, współpracą z firmami deweloperskimi (np. projektuje mieszkania pokazowe), doradztwem w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz, nadzorem nad estetyką wizualną w zakresie projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego. 

Kształcenie na I stopniu na kierunku Architektura Wnętrz rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012.
 Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura Wnętrz powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych. W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii architektury, sztuk pięknych i designu. Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w przestrzeniach galeryjnych Wydziału Sztuk Projektowych oraz mogą brać aktywny udział w pracach kół naukowych Architektury Wnętrz. Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz, jak również pełnić rolę konsultanta w firmach deweloperskich. Architekt wnętrz pracuje twórczo, samodzielnie lub w małych zespołach. Nadzoruje wykonane przez siebie projekty, co wymaga kontaktu w formie konsultacji np.  ze zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy charakter zawodu architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.Dlaczego studia na kierunku?

Oferujemy bezpłatne studia dzienne I (3-letnie licencjackie) i II (2-letnie magisterskie) stopnia. Cechą wyróżniającą kierunek Architektura Wnętrz na tle innych szkół wyższych - Akademii Sztuk Pięknych w Polsce - jest osadzenie na Politechnice oraz praktyczny system studiów.Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + EP

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin polega na przeglądzie teczek. 
Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument zawierać winien: 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem architektura wnętrz. 

Ocena od 0 do 300 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów.

 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia