PL

EN

Architektura wnętrz
stacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Praktyczny zawód z przyszłością. 
Ponad 10 lat doświadczenia. 
Wykwalifikowana kadra. 

Architektura wnętrz to sztuka projektowania otoczenia - zarówno wnętrz prywatnych, jak i użyteczności publicznej. Efekty pracy architekta wnętrz widzimy codziennie w restauracjach, galeriach handlowych, bankach czy hotelach. 

Cechą wyróżniającą kierunek Architektura Wnętrz na tle innych uczelni - Akademii Sztuk Pięknych w Polsce - jest osadzenie na Politechnice oraz praktyczny system studiów.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest wszechstronne przygotowanie do przyszłego zawodu. Realizowany program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, na które kładziony jest szczególny nacisk. 

W roku akademickim 2020/2021 kierunek Architektura wnętrz uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
 Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura Wnętrz powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Na kierunku Architektura Wnętrz kształcimy w zakresie przedmiotów artystycznych i projektowych. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli czy wystaw. Ważną częścią programu są przedmioty jak malarstwo, rysunek, fotografia czy komunikacja wizualna i zastosowanie różnych technik prezentacji projektu. Pojawiają się również modne dziś przedmioty jak Home staging. Plenery, praktyki zawodowe, wystawy są częścią programu kształcenia oraz życia akademickiego. Zajęcia na kierunku współprowadzone są ze znanymi markami jak IKEA i Planika.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

 • Prowadzenie samodzielnej praktyki (prowadzenie pracowni projektowania architektury wnętrz) lub działalności artystycznej, 
 • Praca w zespole architektów wnętrz, 
 • Projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych,
 • Projektowanie mebla unikatowego, 
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz wystawowych i handlowych, 
 • Projektowanie przestrzeni wystawienniczej, 
 • Współpraca z architektami oraz deweloperami (np. mieszkania pokazowe),
 • Doradztwo w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz, 
 • Nadzór nad estetyką wizualną w zakresie projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego. 

Twórczy charakter zawodu architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.Dlaczego studia na kierunku?

Oferujemy bezpłatne studia dzienne I stopnia (3-letnie licencjackie). Kierunek charakteryzuje praktyczny profil kształcenia. Architektura wnętrz przez swoją interdyscyplinarność pozwala na równoczesne rozwijanie umiejętności projektowych i artystycznych. Nasi studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy zarówno podczas zajęć wykładowych i projektowych, jak i poza nimi. 
Praca w małych grupach pozwala na indywidualne podejście do studenta i komfort pracy. 

Prowadzimy zajęcia we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami np.:

 • Euforma, 
 • Ikea, 
 • Enano, 
 • Bart.

Współpracujemy także z instytucjami kultury, np. bwa w Bydgoszczy, czy CSW w Toruniu.

Dodatkowo oferujemy możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych i realizacji do dwóch semestrów studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru: 

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + EP

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów. 
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin polega na przeglądzie teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument zawierać winien: 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem architektura wnętrz. 

W ramach egzaminu można uzyskać od 0 do 300 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów.
 


 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia