PL

EN

Automatyka i elektronika
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 60

Charakterystyka kierunku studiów

Jest to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Taki profil pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz pożądanych w pracy zawodowej kompetencji społecznych. Cechą szczególną kierunku jest szeroki zakres wiedzy, który obejmuje kierunek (m.in. automatykę, elektronikę, elektrotechnikę, technikę cyfrową i mikroprocesorową, podstawy telekomunikacji i informatyki) oraz 6 miesięczna praktyka przygotowująca studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy i ułatwiająca wejście na rynek pracy. Absolwent kierunku Automatyka i Elektronika będzie posiadał umiejętność: • projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych, • rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych, • zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych • weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.Specjalności

  • automatyka i elektronika przemysłowa

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Automatyka i Elektronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Automatyka i Elektronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Rozpoczęcie studiów na kierunku Automatyka i Elektronika umożliwi Ci zdobycie umiejętności dotyczących eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych, rozwiązywania problemów powiązanych z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, wykorzystania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, jak i energoelektronicznych a także weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z użyciem symulacji komputerowych. W programie studiów uwzględniono szeroki zakres zagadnień dotyczący m.in.: automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania oraz budowy systemów pomiarowych, projektowania oraz budowy różnorakich układów elektronicznych i energoelektronicznych, kwestii modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, metrologii i technik pomiarowych, projektowania oraz zarządzania sieciami teleinformatycznymi, protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce przemysłowej, automatyki budynkowej i inteligentnych instalacji elektrycznych, sterowania maszyn i napędów elektrycznych, programowania w językach niskiego, jak i wysokiego poziomu, prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Potencjalne miejsca zatrudnienia to firmy przemysłowe, w których procesy technologiczne są zautomatyzowane m.in.: przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny, samochodowy, spożywczy, chemiczny, celulozowo-papierniczy, firmy działające w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych, działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu, biura projektowe, własna działalność gospodarcza.Dlaczego studia na kierunku automatyka i elektronika?

Charakterystycznym dla kierunku jest praktyka zawodowa, trwająca 6 miesięcy. Jest to dla Ciebie możliwość wykorzystania oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Ułatwi Ci to tym samym odnalezienie się na rynku pracy. W związku z tym jako absolwentem tego kierunku będziesz atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem we wszystkich sektorach przemysłu. Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów będziesz mógł odbyć za granicą (np. Hiszpania, Norwegia, Dania) w ramach programu ERASMUS lub w Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje praktyki studenckie w renomowanych firmach np. ORLEN Serwis, APATOR, Mondi Świecie, ENEA, ENERGA, Zakład Energoelektroniki TWERD, Pepsi-Cola Bottlers Poland czy CIECH Soda Polska.Kryteria przyjęć na kierunek automatyka i elektronika

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F)  obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia