PL

EN

Zarządzanie
stacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 90

Charakterystyka kierunku studiów

Zarządzanie zajmuje się: rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w organizacjach, projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa, szerzeniem wiedzy dotyczącej podstawowych praw ekonomicznych w gospodarce rynkowej, co pozwala zrozumieć zjawiska makroekonomiczne, które wpływają na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, nauczaniem w jaki sposób skutecznie się komunikować, negocjować, myśleć twórczo i krytycznie, a także efektywnie pracować w grupie. Z uwagi na fakt, że studia mają profil ogólnoakademicki zdobędziesz także wiedzę z zakresu metodologii i metod badań w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. Kształcenie na kierunku Zarządzanie rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie I i II stopnia od roku 2019/2020 uzyskuje certyfikat „Studia z Przyszłością” nadawany drogą konkursową w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów przyznawany za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi. Ponadto w 2021 roku kierunek Zarządzanie I stopnia otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne "Laur Innowacji". Certyfikat "Laur Innowacji" otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Kandydat powinien także posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w szczególności niezbędnymi w realizacji zajęć w formie zdalnej.Specjalności

  • marketing w organizacji
  • zarządzanie w handlu i usługach
  • zarządzanie małą i średnią firmą

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


 Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: podstawy zarządzania, naukę o organizacji, finanse, prawo i matematykę oraz statystykę opisową) oraz przedmioty kierunkowe m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, rachunkowość finansową, informatykę w zarządzaniu, zarządzanie projektami oraz marketing . Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: współczesny rynek usług, techniki organizatorskie i decyzyjne, nowoczesne systemy motywacyjne, strategia promocji, zachowania nabywców na rynku. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: zarządzanie w gospodarce żywnościowej, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, marketing w organizacji, zarządzanie w handlu i usługach.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym świecie biznesu. Absolwenci tego kierunku nie mają problemów, by znaleźć sobie obszar zawodowy na rynku pracy. Po ukończeniu Zarządzania można podjąć pracę między innymi jako: specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami lub menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Warto podkreślić, że eksperci z zarządzania potrzebni są w każdej branży, zatem możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy również na studia II stopnia.Dlaczego studia na kierunku?

Warto wybrać studia na kierunku Zarządzanie, ponieważ zapewniamy studentom jakość kształcenia na poziomie europejskim. Niezwykle ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdego studenta. Odbywamy spotkania z pracodawcami, aby dostosować plan studiów do potrzeb rynku oraz zapewniamy praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach z regionu takich jak: ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k., PESA Bydgoszcz S.A., Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, DB Schenker Oddział Bydgoszcz oraz w wiele innych. Ponadto dzięki realizowaniu zajęć w laboratoriach komputerowych, na systemach wykorzystywanych w biznesie nasi studenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia