PL

EN

Geodezja i kartografia
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2700 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Geodeta jest specjalistą w zakresie: wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych prac terenowych z wykorzystaniem współczesnych technologii pomiarowych, wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych na wybranych etapach projektowania i wykonawstwa obiektów inżynierskich, tworzenia i zarządzania bazami geoprzestrzennymi, archiwizowania oraz przetwarzania materiałów geodezyjno-kartograficznych.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku geodezja i kartografia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne studia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.Dlaczego studia na kierunku geodezja i kartografia?

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: geodezja i kartografia charakteryzuje praktyczny profil kształcenia. Nasi studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy zarówno podczas ciekawych zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych jak i poza nimi. Absolwenci, dzięki ćwiczeniom terenowym, potrafią wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i bazy informacji geoprzestrzennych, a także wykorzystywać współczesne techniki pomiarowe. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w planowaniu przestrzeni, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nieruchomościami.Kryteria przyjęć na kierunek geodezja i kartografia

Kryteria przyjęć na kierunek geodezja i kartografia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia