PL

EN

Informatyka stosowana
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2800 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej. Kierunek ten odróżnia się od klasycznych studiów informatycznych przez poszerzenie programu kształcenia o elementy budowy układów elektronicznych oraz kompetencje inżynierskie. Projekty i zajecia laboratoryjne pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW. Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana rozpoczęło się w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Kierunek uzyskał w roku 2019, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Specjalności

  • technologie informacyjne
  • data science

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku informatyka stosowana powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę i fizykę) oraz przedmioty kierunkowe obejmujące min. tematykę: praktycznego i efektywnego wykorzystania systemów Windows, Linux i Unix, programowania w środowiskach Windows i Android, tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, tworzenia aplikacji mobilnych, zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, metod przetwarzania sygnałów jedno i wielowymiarowych, programowania współbieżnego i zespołowego, administrowania systemami klasy Enterprise, tworzenia rozwiązań bazodanowych. Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 4 semestrze studiów. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach np. Atos IT Services sp. z o.o., Mobica Limited Sp. z o.o., NOKIA czy innych znaczących firmach regionu.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka stosowana możesz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, NOKIA, Jabil, MOBICA, DACOMET, deepsense.ai, SunRice, PESA S.A., itp. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej. Zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.Dlaczego studia na kierunku Informatyka stosowana?

Informatyka stosowana realizowana jest na największej uczelni technicznej w regionie kujawsko-pomorskim. Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej informatyce. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.Kryteria przyjęć na kierunek Informatyka stosowana

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia