PL

EN

Mechatronika
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Mechatronik zajmuje się: doborem elementów, modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowaniem, wytwarzaniem części maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługą. Wykonuje obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych. Opracowuje dokumentację techniczną urządzeń mechatronicznych. Przygotowuje opis procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych. Projektuje i programuje układy sterowania maszynami i urządzeń łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Obsługuje i serwisuje maszyny i układy mechatroniczne. Kształcenie na kierunku Mechatronika rozpoczęło się w roku akademickim 2018/2019.Specjalności

  • Programowanie sterowników
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Mechatronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty m.in. podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, informatyka; przedmioty kierunkowe, m.in. podstawy robotyki, napędy maszyn i urządzeń, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa, układy i zespoły elektroniczne w mechatronice oraz systemy bezzałogowe i języki programowania. Ponadto proponujemy Ci szereg bardzo ciekawych przedmiotów specjalnościowych: projektowanie i programowanie układów sterowania, programowanie robotów, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne oraz mechatroniczne układy sterowania napędem, diagnozowanie układów mechatroniki pokładowej, czy też nowoczesne źródła napędu. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: programowanie sterowników lub mechatronikę w pojazdach samochodowych.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Pracujesz? Nie możesz studiować w formie stacjonarnej? Studia w formie niestacjonarnej pozwalają połączyć pracę zawodową i naukę. Po studiach na kierunku Mechatronika będziesz przygotowany do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach gdzie wymaga się od pracowników umiejętności łączenia wiedzy oraz informacji z wielu dyscyplin naukowych dlatego absolwent ma być osobą, która potrafi projektować, programować oraz obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne oraz linie przemysłowe. Jako absolwent tego kierunku masz możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwolą na podjęcie pracy przy budowie nowych, ale także modernizacji istniejących już maszyn i układów mechatronicznych w związku z przechodzeniem na sterowanie cyfrowe i implementacje nowoczesnych interfejsów włącznie z Internet of Things.Dlaczego studia na kierunku?

Pracujesz w przedsiębiorstwie, które wdraża nowe technologie produkcji? Pojawiają się nowoczesne układy sterujące? Chcesz nadążać za postępem bez rezygnacji z pracy zawodowej? Te studia w formie niestacjonarnej są dla Ciebie! Poszerz swoje horyzonty, zwiększ swoje umiejętności i kompetencje. Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej pozwala na szybkie wdrożenie w zawód w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, który z racji daleko idącej automatyzacji oferuje zapotrzebowanie na zawody właśnie takie jak mechatronik. Studiowanie mechatroniki pozwala na zdobywanie kompetencji w wielu różnych dziedzinach nauk inżynieryjnych. Jest to Kierunek interdyscyplinarny, na który składają się trzy główne drogi rozwoju: mechanika i budowa maszyn, informatyka i elektrotechnika. Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej prowadzona jest w Katedrze Mechatroniki i Maszyn Roboczych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, który jest wydziałem z najdłuższą tradycją wśród wydziałów technicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
 
Wybierając Mechatronikę będziesz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie kadrę naukową chętną do współpracy i pomocy w realizacji wielu projektów i inicjatyw. Część praktyczna zajęć prowadzona jest w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy.
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 studia I stopnia