PL

EN

Inżynieria w medycynie
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Inżynieria w medycynie to kierunek studiów związany z nowoczesną działalnością inżynierską. Podstawą kierunku jest wzajemne przenikanie się najnowszych technologii i osiągnięć medycyny. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, elektronicznej, informatyki oraz nauk medycznych.

Inżynieria w medycynie to:

  • projektowanie zaopatrzenia ortopedycznego, implantów i sztucznych narządów, wyposażenia rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego do diagnozowania i leczenia w jednostkach służby zdrowia, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych,
  • analizowanie i przetwarzanie sygnałów medycznych (elektrokardiografia, elektromiografia, elektroencefalografia) oraz obrazów medycznych (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia), w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
  • programowanie i tworzenie aplikacji medycznych,
  • wspieranie i obsługa techniczna aparatury medycznej, współpraca z lekarzami w jednostkach służby zdrowia w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzenie i administracja baz danych,
  • akredytowanie oraz atestowanie aparatury i urządzeń medycznych,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji już istniejących.

Rozpoczęcie kształcenia na kierunku Inżynieria w medycynie planowane jest od roku akademickiego 2024/2025. Kierunek jest w trakcie przygotowania. 
 Specjalności

  • Projektowanie w medycynie
  • Sztuczna inteligencja w medycynie

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria w medycynie powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B). 

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Co będziesz studiował?

Zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym (psychologia, socjologia), w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, prawa i etyki w medycynie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, w tym języków programowania, baz danych, grafiki komputerowej i grafiki inżynierskiej. Potem przedmioty podstawowe, a więc matematyka, statystyka, fizyka z elementami biofizyki, chemia z elementami biochemii, mechanika i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biomateriałów, biomechaniki układu ruchu człowieka, podstaw konstrukcji urządzeń medycznych, implantów, aparatury medycznej, czy technik wytwarzania (druk 3D i inne). Nie zabraknie także przedmiotów medycznych - podstaw anatomii i fizjologii człowieka, propedeutyki nauk medycznych, wybranych zagadnień z kardiologii, kardiochirurgii, nefrologii, narządów zmysłów, ortopedii i anestezjologii. Co ważne! Proponujemy Tobie także bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe, w tym: projektowanie urządzeń i wyrobów medycznych, wspomaganie komputerowe w pracy inżynierskiej, prototypowanie, diagnostyka i serwisowanie urządzeń medycznych, a także podstawy uczenia maszynowego, sztuczne sieci neuronowe, bazy danych w medycynie, metody numeryczne w medycynie czy analiza sygnałów i obrazów medycznych. Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Dotychczasowe doświadczenia Politechniki wskazują na zapotrzebowanie firm oraz jednostek służby zdrowia na specjalistów, którzy kończą studia z tego obszaru. Jako absolwent naszej Uczelni po ukończeniu kierunku Inżynieria w medycynie będziesz mógł pracować w firmach produkujących aparaturę i urządzenia medyczne, w szpitalach, w jednostkach klinicznych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, w laboratoriach atestujących aparaturę i urządzenia medyczne, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, w branży IT powiązanej z medycyną oraz w instytutach naukowo-badawczych.Dlaczego studia na kierunku Inżynieria w medycynie?

Inżynieria w medycynie to kierunek, który powstał na bazie doświadczenia z funkcjonującego do tej pory kierunku Inżynieria biomedyczna. Kształcenie na tym kierunku realizowano od roku akademickiego 2010/2011. Nieprzerwanie od tamtego czasu zmieniamy się. Otwierając kierunek Inżynieria w medycynie uwzględniliśmy uwagi naszych absolwentów, otoczenia gospodarczego, dopasowując program studiów do obecnych potrzeb rynku pracy. 

Jako jedni z nielicznych oferujemy w pełni interdyscyplinarne studia – podstawy teoretyczne i laboratoria techniczne realizowane będą na różnych wydziałach PBŚ, podstawy medyczne i laboratoria kliniczne realizowane będą przy współpracy z nowo kształtowanym wydziałem medycznym na PBŚ oraz z wykorzystaniem infrastruktury placówek medycznych. Na potrzeby realizacji zajęć przygotowane zostały liczne laboratoria i pracownie, które wzbogacą treści programowe przekazywane w trakcie zajęć i pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności. W programie studiów zaplanowano także wykorzystanie nowych technik uczenia, dzięki czemu zajęcia będą ciekawe, a przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności stanie się łatwiejsze. W ramach studiów będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach, spotkaniach z przedsiębiorcami, umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień. Naszym studentom umożliwiamy także poznanie i kontakt z ludźmi ze świata nauki i medycyny. 

Nasi absolwenci pracują w miejscach takich jak Med7even Medical Equipment & Service, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, Oftalmika Prywatna Klinika Okulistyczna, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Scientia Research Institute Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. 

Dodatkowo będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w istniejących już kołach naukowych lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagraniczne uczelnie w ramach programu ERASMUS+.

Czekamy właśnie na Ciebie! 
 Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria w medycynie

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JO(pp albo 2pr) + 2M(pp) + 2M(2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2Ch(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia