PL

EN

Architektura krajobrazu
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Architekt krajobrazu zajmuje się: opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów: ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach, zabytkowych założeń ogrodowych oraz systemów automatycznego nawadniania, kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej - wokół budynków użyteczności publicznej, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych oraz projektami zieleni miejskiej: zieleńców, skwerów oraz parków, ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz minimalizowaniem szkód powstających w krajobrazie w wyniku ingerencji człowieka, rewaloryzacją krajobrazu miejskiego - m.in. projektowaniem stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura krajobrazu powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii oraz geografii (G). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W okresie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, przedmioty kierunkowe m.in. rysunek, rzeźbę, gleboznawstwo, rośliny ozdobne, geodezję i kartografię, dendrologię, budownictwo, grafikę inżynierską oraz wiele przedmiotów związanych z projektowaniem zieleni. Będziesz miał możliwość odbycia 6 tygodniowych praktyk w kraju lub za granicą oraz ciekawych zajęć terenowych. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam! Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach lub firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, organach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto absolwenci kierunku Architektura krajobrazu przygotowani są do projektowania i zakładania systemów automatycznego nawadniania, prowadzenia prac inwentaryzacyjnych i wyceny szaty roślinnej, kierowania i zarządzania budową terenów zieleni. Możesz również założyć własne biuro projektowe lub firmę zajmującą się urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów krajobrazowych.Dlaczego studia na kierunku architektura krajobrazu?

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii posiadający wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną realizuje program studiów kierunku Architektura krajobrazu w oparciu o nowoczesne techniki nauczania. Posiadamy nowoczesne oprogramowanie branżowe do realizacji zajęć projektowych, dzięki którym nasi studenci w łatwy sposób wykonują projekty techniczne, koncepcyjne, wizualizacje oraz filmy projektowanych terenów zieleni. W ramach studiów będziesz miał możliwość odbycia dodatkowych warsztatów z projektowania systemów automatycznego nawadniania z elementami wykorzystania druku 3D do reprodukcji komponentów stosowanych w nawodnieniach oraz praktycznych zajęć z projektowania zielonych dachów i ścian wertykalnych. Dodatkowo w ramach przedmiotów projektowych odbędziesz szereg interesujących wyjazdów dydaktycznych łączących praktyczną wiedzę o obiektach architektury krajobrazu ze wspólnym spędzeniem wolnego czasu.Kryteria przyjęć na kierunek architektura krajobrazu

Kryteria przyjęć na kierunek architektura krajobrazu I stopnia - 3,5-letnie (inżynier) Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia