Architektura wnętrz
stacjonarne studia licencjackie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Ponad 10 lat doświadczenia. Wykwalifikowana kadra. Praktyczny zawód z przyszłością. Architektura wnętrz to sztuka projektowania otoczenia. Architekci wnętrz projektują zarówno wnętrza prywatne, jak i przestrzenie użyteczności publicznej. Efekty ich pracy widzimy codziennie w restauracjach, galeriach handlowych, bankach, hotelach. 

Cechą wyróżniającą kierunek Architektura Wnętrz na tle innych jednostek naukowych - Akademii Sztuk Pięknych w Polsce - jest osadzenie na Politechnice oraz praktyczny system studiów.
Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest wszechstronne przygotowanie do przyszłego zawodu. Realizowany program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, na które kładziony jest szczególny nacisk. 

Kierunek Architektura wnętrz uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020/2021.
 Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura Wnętrz powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych. W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii architektury, sztuk pięknych i designu. Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w przestrzeniach galeryjnych Wydziału Sztuk Projektowych oraz mogą brać aktywny udział w pracach kół naukowych Architektury Wnętrz. Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Architekt wnętrz zajmuje się: prowadzeniem samodzielnej praktyki (prowadzeniem pracowni projektowania architektury wnętrz) lub działalności artystycznej, projektowaniem wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, projektowaniem mebli (mebla unikatowego) projektowaniem i aranżacją wnętrz wystawowych i handlowych, projektowaniem przestrzeni wystawienniczej, pracą w zespole architektów wnętrz, współpracą z architektami, upowszechnianiem wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia, współpracuje z firmami developerskimi (np. projektuje mieszkania pokazowe) doradztwem w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz, nadzorem nad estetyką wizualną w zakresie projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego. 

Nadzoruje wykonane przez siebie projekty, co wymaga kontaktu w formie konsultacji np. zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy charakter zawodu architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.
 Dlaczego studia na kierunku?

Oferujemy bezpłatne studia dzienne I (3-letnie licencjackie). Kierunek charakteryzuje praktyczny profil kształcenia. Architektura wnętrz przez swoją interdyscyplinarność pozwala na równoczesne rozwijanie umiejętności projektowych i artystycznych. Nasi studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy zarówno podczas zajęć wykładowych i projektowych, jak i poza nimi. 
Praca w małych grupach pozwala na indywidualne podejście do studenta i komfort pracy. 

Prowadzimy zajęcia również poza uczelnią, w zaprzyjaźnionych firmach z branży, takich jak Euforma, Ikea, Enano, Bart, a także w instytucjach kultury, np. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, bwa w Bydgoszczy, CSW w Toruniu i wielu innych. Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.
 Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + EP

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin składa się z przeglądu teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument zawierać winien: 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem architektura wnętrz. 

Ocena od 0 do 300 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów.
 

 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia