PL

EN

Teleinformatyka
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2750 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej. Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę: rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN), tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowania nowoczesnych usług internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business), tworzenia rozwiązań bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzyma przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będzie w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych.Specjalności

  • sieci teleinformatyczne

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku "Elektronika i Telekomunikacja" powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę: rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN), tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowania nowoczesnych usług internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business), tworzenia rozwiązań bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzyma przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będzie w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych. Dodatkowo, student ma szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2, co pozwoli na posługiwania się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie teleinformatyki.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej informatyce i telekomunikacji. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach np. NOKIA, Atos IT Services sp. z o.o., Telewizja Polska S.A., PESA S.A.Dlaczego studia na kierunku teleinformatyka?

Studenci kierunku teleinformatyka mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale np. Koło Elektroników czy Programistów, a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów można odbyć za granicą (np. Szwecja, Hiszpania, Dania) w ramach programu ERASMUS lub w Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH.Kryteria przyjęć na kierunek teleinformatyka

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia