PL

EN

Energetyka
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: praktyczny

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

To nowy kierunek na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, który będzie prowadzony przy współpracy z TELE-FONIKĄ Kable SA (Grupa TFKable) – globalnym liderem na rynku kabli i systemów kablowych. Trzyipółletni program studiów zakłada realizację zajęć w systemie hybrydowym, tj. na terenie uniwersytetu i – w ramach części bloku praktycznego – w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy Grupy TFKable. To kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć będzie realizowana w laboratoriach, poprzez ćwiczenia, warsztaty i zajęcia projektowe. Z kolei wy-kłady prowadzone będą przez kadrę nauczycieli akademickich oraz specjalistów/ekspertów z Grupy TFKable. Taki profil pozwoli studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz kompetencji wymaganych w pracy zawodowej. W programie studiów przyjęto również roz-szerzanie bloków teoretycznych z przedmiotów: elektroenergetyka, systemy kablowe, elektro-technika, mechanika i automatyka, oraz dodatkowy blok praktyczny, tj. 6-miesięczną praktykę przygotowującą studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy. Absolwent kierunku energetyka – profil praktyczny będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu: • projektowania i eksploatacji systemów energetycznych, elektroenergetycznych i kablowych, • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, w szczególności w obszarze elektroenergetycznym, • stosowania układów automatyki w systemach energetycznych i elektroenergetycznych, • obsługi i eksploatacji systemów kablowych.Specjalności

  • eksploatacja systemów energetycznych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku energetyka, powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M), oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Naukę rozpoczniesz od przedmiotów ogólnych (metodyka studiowania, ochrona własności intelektualnej, narzędzia informatyczne w inżynierii) oraz przedmiotów podstawowych (ma-tematyka, fizyka, wstęp do elektrotechniki i energetyki, podstawy programowania, chemia, rysunek techniczny i grafika inżynierska oraz metrologia). Czekają na Ciebie 3 semestry języka obcego. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia z języka obcego branżowego, ukierunkowane-go na dziedzinę kablową i elektroenergetyczną. Przedmioty ogólne i podstawowe pozwolą Ci przygotować się do najważniejszych zagadnień z zakresu energetyki, elektroenergetyki, a tak-że techniki wytwarzania i eksploatacji kabli elektroenergetycznych. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych można zaliczyć m.in.: materiałoznawstwo, mechanikę techniczną i podstawy konstrukcji, elektrotechnikę z elementami elektroniki, automatykę, podstawy elek-troenergetyki, przemiany energetyczne, mechanikę płynów czy instalacje elektryczne. Kluczowe zagadnienia z zakresu przemysłu kablowego wyjaśnią Ci eksperci z Grupy TFKable, a będą to zagadnienia związane z procesami produkcyjnymi w przemyśle kablowym, normalizacją i standaryzacją wyrobów, materiałoznawstwem kablowym, laboratoryjnym badaniem wyrobów, projektowaniem i eksploatacją systemów kablowych, a także rozwojem i niezawodnością linii kablowych wysokiego napięcia. Będziesz miał możliwość odbycia specjalistycznych praktyk jednomiesięcznych po IV semestrze studiów oraz pięciomiesięcznych w zakładzie produkcyjnym w trakcie trwania VI semestru studiów. Ponadto zaproponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty, o których wyborze zadecydujesz sam, np.: podstawy automatyzacji procesów przemysłowych, przetworniki i systemy pomiarowe, sieci elektroenergetyczne, w tym z generacją rozproszoną, układy przekształtnikowe, podstawy mechatroniki, systemy teleinformatyczne, odnawialne źródła energii. Nie zapominamy o tak ważnych kwestiach jak zagadnienia komercyjne i modele biznesowe w przemyśle – przedmiot ten jest na VII semestrze studiów i będzie prowadzony przez eksperta z Grupy TFKable.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Możesz pracować w firmach produkujących kable i osprzęt kablowy, jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, w szczególności elektroe-nergetycznym, firmach zajmujących się budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej, np. elektrociepłowniach, lokalnych ciepłow-niach, spalarniach, firmach działających w branży energetyki źródeł odnawialnych (wiatr, geo-termia, biomasa, energia słoneczna itp.).Dlaczego studia na kierunku energetyka?

Kierunek ten został opracowany przy współudziale licznych ekspertów z branży energetycznej. Przygotowany program studiów daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, w szczególności elektroenergetyki, na wysokim poziomie, a następnie kontynuacji kariery zawodowej w branży. Kierunek energetyka to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców z sektora elektroenergetycznego.Kryteria przyjęć na kierunek energetyka

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia