PL

EN

Projektowanie żywności niskoprzetworzonej
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30 30

Języki wykładowe na kierunku:

Charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Projektowanie żywności niskoprzetworzonej jest kreatywnym podejściem do tworzenia żywności, zgodnym z aktualnymi trendami zdrowego odżywiania. W toku studiów nabędziesz kompetencji w zakresie znaczenia jakości żywności, jej cech funkcjonalnych w racjonalnym żywieniu oraz wpływu metod produkcji na środowisko przyrodnicze. Projektowanie żywności jest rozumiane jako całokształt pozyskiwania surowców spożywczych, ich przetwarzania i przechowywania kończąc na konsumpcji żywności, w szczególności o niskim stopniu przetworzenia. Studiując Projektowanie żywności niskoprzetworzonej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie wpływu postępu hodowlanego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, technik molekularnych oraz procesów technologicznych na jakość i cechy funkcjonalne produktów spożywczych. Projektant żywności ma świadomość znaczenia krótkich łańcuchów w dystrybucji produktów spożywczych oraz nowoczesnego opakowalnictwa i prezentacji wizualnej produktów spożywczych dla efektywności sprzedaży i powodzenia na rynku żywności.Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku projektowanie żywności niskoprzetworzonej powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub fizyki i astronomii i geografii.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia zdobędziesz kierunkową wiedzę i umiejętności realizowane w ramach przedmiotów: Propedeutyka produkcji roślinnej, Podstawy projektowania opakowań, Wzornictwo w opakowalnictwie żywności, Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej, Podstawy produkcji zwierzęcej, Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej, Pozyskiwanie i właściwości roślin strączkowych i oleistych, Pozyskiwanie i właściwości surowców skrobiowych oraz słodzących, Pozyskiwanie i właściwości ziół, Nowoczesne metody produkcji warzyw i owoców, Zero waste w produkcji roślinnej, Krótkie łańcuchy dostaw żywności, Żywność genetycznie modyfikowana, Techniki molekularne w badaniach żywności, Prawne uwarunkowania żywności i produktów z pogranicza, Metody oceny jakości surowców spożywczych, Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, Znakowanie żywności i certyfikacja, Żywienie człowieka z elementami bromatologii, Podstawowe procesy w produkcji żywności, Entomofagia.

Przygotowaliśmy również ciekawą ofertę przedmiotów do wyboru (np. Suplementy diety i produkty z pogranicza, Pszczelarstwo, Akwakultura, Reklama wizualna, Projektowanie napojów, Kulinarne zastosowanie roślin dziko rosnących). Będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk oraz ciekawych zajęć terenowych. Jak na każdym kierunku pierwszego stopnia są również przedmioty podstawowe, humanistyczne, ekonomiczno-społeczne oraz języki obce i Wf. Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł prowadzić własne gospodarstwo rolne (ekologiczne, konwencjonalne), rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią artykułów rolno-spożywczych, prowadzić lub pracować w  sklepie ekologicznym, spożywczym, zajmować się przetwórstwem rolnym, prowadzić agroturystykę, zagrody edukacyjne, pracować w gastronomii, szczególnie związanej z kuchnią regionalną, w przechowalniach warzyw i owoców, zakładach przetwórstwa spożywczego, zostać intendentem, pracować w stacji sanitarno-epidemiologicznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w laboratoriach badawczych, zakładach zielarskich, w handlu surowcami i produktami spożywczymi oraz imporcie przypraw i używek, w urzędach administracji państwowej i unijnej (MRiRW, EFSA), działalność promocyjno-influencerska w branży spożywczej. Dlaczego studia na kierunku?

Jest to przyszłościowy kierunek dający szerokie możliwości pracy jak również prowadzenia własnej działalności związanej z produkcją żywności. Idea kierunku jest związana z utrzymującym się od dłuższego czasu trendem żywności naturalnej, ekologicznej o  wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej, produkowanej z poszanowaniem środowiska oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw przy jednoczesnym dostrzeganiu znaczenia jakości i atrakcyjności opakowań. W ciekawym i unikalnym w Polsce programie studiów wprowadzono szereg innowacyjnych elementów, których celem jest danie absolwentom szerokich i aktualnych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Kryteria przyjęć na kierunek

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Do obliczenia ∑ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu, a kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia